Kütüphane Kaynakları

Son veri güncelleme: 15.12.2022

Basılı Kitap
84050
e-Kitap
264770
e-Dergi
38620
Veri Tabanı
32
Toplam
387440
Yıllara Göre Toplam Kütüphane Kaynak Sayıları
2022 Yılı Kütüphane Kaynak Sayıları
Bölümü
Basılı Kitap
e-Kitap
e-Dergi
Veri Tabanı
Toplam
Fen Bilimleri
15230 50230 11280 9 76400
Sosyal Bilimler
68820 214540 27340 23 310700
Toplam
84050 264770 38620 32 387440
2021 Yılı Kütüphane Kaynak Sayıları
Bölümü
Basılı Kitap
e-Kitap
e-Dergi
Veri Tabanı
Toplam
Fen Bilimleri
14890 50230 11280 9 76400
Sosyal Bilimler
63870 214540 27340 23 305750
Toplam
78760 264770 38620 32 382150
2020 Yılı Kütüphane Kaynak Sayıları
Bölümü
Basılı Kitap
e-Kitap
e-Dergi
Veri Tabanı
Toplam
Fen Bilimleri
14023 49320 10800 8 74151
Sosyal Bilimler
63046 213450 26032 10 302538
Toplam
77069 262770 36832 18 376689
2019 Yılı Kütüphane Kaynak Sayıları
Bölümü
Basılı Kitap
e-Kitap
e-Dergi
Veri Tabanı
Toplam
Fen Bilimleri
11727 38687 10659 8 61081
Sosyal Bilimler
58348 151740 25018 10 235116
Toplam
70075 190427 35677 18 296197
2018 Yılı Kütüphane Kaynak Sayıları
Bölümü
Basılı Kitap
e-Kitap
e-Dergi
Veri Tabanı
Toplam
Fen Bilimleri
13143 33685 9890 8 56726
Sosyal Bilimler
48882 142657 20025 10 211574
Toplam
62025 176342 29915 18 268300
2017 Yılı Kütüphane Kaynak Sayıları
Bölümü
Basılı Kitap
e-Kitap
e-Dergi
Veri Tabanı
Toplam
Fen Bilimleri
9593 33185 9446 0 52224
Sosyal Bilimler
47035 133777 18619 0 199431
Toplam
56628 166962 28065 0 251655
2016 Yılı Kütüphane Kaynak Sayıları
Bölümü
Basılı Kitap
e-Kitap
e-Dergi
Veri Tabanı
Toplam
Fen Bilimleri
9279 41811 13970 0 65060
Sosyal Bilimler
41327 133247 18788 0 193362
Toplam
50606 175058 32758 0 258422
2015 Yılı Kütüphane Kaynak Sayıları
Bölümü
Basılı Kitap
e-Kitap
e-Dergi
Veri Tabanı
Toplam
Fen Bilimleri
8334 28946 5219 0 42499
Sosyal Bilimler
39169 126333 12079 0 177581
Toplam
47503 155279 17298 0 220080
2014 Yılı Kütüphane Kaynak Sayıları
Bölümü
Basılı Kitap
e-Kitap
e-Dergi
Veri Tabanı
Toplam
Fen Bilimleri
8125 15276 5184 0 28585
Sosyal Bilimler
34843 78435 10386 0 123664
Toplam
42968 93711 15570 0 152249
2013 Yılı Kütüphane Kaynak Sayıları
Bölümü
Basılı Kitap
e-Kitap
e-Dergi
Veri Tabanı
Toplam
Fen Bilimleri
5821 13025 4971 0 26068
Sosyal Bilimler
33949 78435 11143 0 123527
Toplam
39714 94011 16144 0 149925