MAKÜ - KBYS

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Kalite Bilgi Yönetim Sistemi

Son veri güncelleme: 13-06-2024 00:33:59

Öğrenci Sayısı
35093
Akademik Personel
1133
İdari Personel
456
Program Sayısı
397
Kapalı Alan (m2)
396.556
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
Yıllara Göre Toplam Personel Sayıları
Temel Göstergeler
A. Eğitim ve Öğretim
A.1 Mezun olan doktora öğrenci sayısı 42
A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program sayısı 2
A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı 2
A.2.3 Yurtiçi istihdama ortalama katılım süresi 191
A.3 ÇAP ve YANDAL yapan öğrenci oranı %0,06
A.4.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 25
A.4.2 Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısı 16
A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı 1600
A.6 Programların genel doluluk oranı %83,2
A.7 Erişilebilen ders bilgi paketi oranı %100
A.8.1.a Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı LİSANS %66,7
A.8.1.b Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı ÖNLİSANS %50,3
A.8.2 Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı %30,13
A.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ders oranı %23,24
A.10 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 3
A.11 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 2.71
A.12 İş dünyasının, mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranı %79
A.13 Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA vb. tarafından organize edilen yarışmalara katılan öğrenci sayısı 61
B. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın
B.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0,298507462686567
B.2.1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0.3629
B.2.2 Endeksli dergilerde ulusal iş birliği ile yayımlanmış yayın oranı 59.9
B.3.1 En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 146
B.3.2 Endeksli yayınların atıf alma oranı %69,75
B.3.3 Ulusal yayınlara atıf sayısı 916
B.4 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı %65,73
B.5.1 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 3
B.5.2 Sonuçlanan patent sayısı 0
B.5.3 Sonuçlanan faydalı model veya tasarım sayısı 0
B.6 Bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı 1
B.7 Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı 4
B.8 YÖK burslarından faydalanan öğrenci sayısı 62
B.9 TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 98
B.10 TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı 281
B.11 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı 35
B.12.1 Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması 0
B.12.2 Üniversitenin THE’ya göre bölgesel (Asya) sıralaması 0
B.12.3 Üniversitenin THE’ya göre ulusal sıralaması 0
B.12.4 Üniversitenin QS’e göre dünya sıralaması 0
B.12.5 Üniversitenin QS’e göre bölgesel (Asya) sıralaması 0
B.12.6 Üniversitenin QS’e göre ulusal sıralaması 0
B.12.7 Üniversitenin ARWU’ya göre dünya sıralaması 0
B.12.8 Üniversitenin ARWU’ya göre ulusal sıralaması 0
B.13 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) istihdam edilen doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 0
B.14 Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı %3,16
B.15.1 Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı %6,36
B.15.2 Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı %25,73
B.16.1 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı 2
B.16.2 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi 6300000
B.17 İstihdam edilen araştırmacı sayısı 0
C. Uluslararasılaşma
C.1 İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı 5
C.2 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı 980
C.3.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı 13
C.3.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı 38
C.4.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı 2
C.4.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı 44
C.5 Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı 4
C.6 Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı 3
C.7 Endeksli dergilerde uluslararası iş birliği ile yayımlanmış yayın oranı 18.77
D. Sürdürülebilirlik
D.1.1 Elektrik Enerjisi Tüketimi 10068583
D.1.2 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kapasitesi 0
D.1.3 Enerji Verimliliği Yatırımı 0
D.2.1 Su tüketimi 157689
D.2.2 Yıllık Geri Kazanılmış Su Miktarı 0
D.2.3 Su Tasarrufu Yatırımı 0
D.3.1 Doğrudan Karbon ayak izi 5349
D.4.1 Toplam Atık Miktarı 46052
D.4.2 Geri Dönüşüme kazandırılan atık miktarı 46052
D.5.1 Yeşil Alan Oranı %0,79
D.5.2 Dumansız Hava Sahası Oranı %2,4
D.6.1 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı 0
D.6.2 Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması 0
D.7.1 Yoksullukla Mücadele Endeksi 0
D.7.2 Sürdürülebilir Yaşam Endeksi 0
D.7.3 İklim Eylem Endeksi 0
E. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk
E.1 Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı 25
E.2 Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı 5723
E.3 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı 11
E.4 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı 3
E.5 Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı 0
E.6 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı 251269
E.7 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı %0,87
E.8 Akademik personel içinde kadın personel oranı %41,2