Öğrenci
Akademik Personel

Anket Sonuçları

Öğrenci Memnuniyet Anketi (2024)

Program Türüne Göre Öğrenci Sayıları

Ön lisans 1333
Lisans 3348
Yüksek lisans/ Sanatta yeterlilik 59
Doktora 18

Öğrenim Türüne Göre Öğrenci Sayıları

I. Öğretim 3366
II. Öğretim 419

Cinsiyetine Göre Öğrenci Sayıları

Kadın 2024
Erkek 1342

Sınıflarına Göre Öğrenci Sayıları

1. Sınıf 1379
2. Sınıf 1178
3. Sınıf 340
4. Sınıf 419
5. Sınıf 0

Birimlerden Memnuniyet

71%

Öğrenci işlerinden

73%

Fakülte/ Yüksekokul/ MYO/ Enstitü sekreterliğinden

72%

Uluslararası ilişkiler biriminden (Erasmus, Farabi vb.)

69%

Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğünden (MAKÜ Kariyer Okulu)

70%

Sürekli eğitim hizmetlerinden (Burdur Gelişim Merkezi)

69%

Kampüs Ortamı ve Sosyal Olanaklar

67%

Birim kütüphane hizmetlerinden

72%

MAKÜ Prof.Dr. İlhan Varank Kütüphanesinden (Merkez kütüphane hizmetlerinden)

80%

Dersliklerin fiziki şartları (sıcaklık, ışık, teknik ekipman vb.) ve kapasitesinden

69%

Bilgisayar laboratuvarlarından

67%

Bilgi işlem hizmetlerinden (Wi-fi vs.)

63%

Kantin hizmetlerinden

67%

Yemekhane hizmetlerinden

72%

Spor tesislerinden

68%

Sosyal alanlardan (kampüs içi sosyal alanlar)

59%

Sanatsal ve kültürel etkinliklerden (müzik dinletisi, tiyatro, sergi vb.)

62%

Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinden

64%

Engelli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik engelsiz kampüs uygulamalarından

69%

Üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinden (muayene, teşhis, tedavi, ilgi vb.).

69%

Yurt hizmetlerinden

63%

Ulaşım olanakları ve ulaşım hizmetlerinden

60%

Genel kullanım alanlarının temizliğinden

65%

Eğitim, Öğretim ve Kariyer

75%

Öğretim üyelerinin/elemanlarının bilgi, beceri ve akademik donanımlarını yeterli buluyorum.

78%

Öğrencisi olduğum birimdeki akademik personel danışmanlık/yönlendirme/mesleki rehberlik hizmetini yeterli buluyorum.

75%

Dersler zamanında başlayıp zamanında bitmektedir.

79%

Aldığım dersler mesleki ve bireysel gelişimim için katkı sağlayacak niteliktedir.

78%

İş dünyasının tanınabilmesi amacıyla Üniversitemiz, öğrencilere çeşitli olanaklar sağlamaktadır (konuşmacı getirme, konferans, teknik gezi, vb.)

72%

Alanımla ilgili sunulan staj imkanlarından memnunum.

69%

Araştırma ve Geliştirme

70%

Merkez kütüphanenin alanımla ilgili kaynak zenginliği (kitap, dergi vb.) yeterlidir.

70%

Kütüphane olanaklarına elektronik ortamda kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

70%

Alanımla ilgili araştırmalarıma yönelik uygulama (proje, topluma hizmet vb.) fırsatları verilmektedir.

70%

Öğretim üyeleri/ elamanları proje geliştirme konusunda bilgilendirmekte ve ihtiyaç duyulduğunda gerekli yardımı yapmaktadır.

76%

Üniversitemizin araştırma geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi sahibiyim.

68%

Üniversitemizin araştırma geliştirme faaliyeti yeterlidir.

68%

Liderlik, Yönetim ve Kalite

72%

Öğrencisi olduğum birimdeki yönetim, sorunlarımıza ve önerilerimize karşı duyarlıdırlar.

74%

Öğrencisi olduğum birimde yönetsel faaliyetlerde fikirlerimiz alınmaktadır.

71%

Öğrencisi olduğum birimdeki yönetim, haklarımızı gözetmektedir.

74%

Üniversitem öğrencilerine önem verir.

73%

Rektörlük yönetimi sorunlarımıza hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalışır.

70%

Üniversitem, öğrencilerle ilgili alınan kararlarda ve uygulamalarda fikirlerimize önem verir.

71%

Toplumsal Katkı

71%

Eğitim gördüğüm birim, nitelikli eleman ihtiyacı (nitelikli mezun) için gereken eğitimlerin gerçekleştirilmesiyle bölgenin kalkınmasına destek olur.

73%

Eğitim gördüğüm birim, öğrencilerin bireysel ve takım olarak Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) gönüllülük çalışmalarına katılım sağlamayı teşvik eder. (Sivil Toplum Kuruluşları: Kâr amacı gütmeyen dernekler, vakıflar, esnaf odaları vb. kuruluşlardır)

71%

Üniversitemiz tarafından yürütülen toplumsal katkı projeleri yeterlidir.

68%

Rektörlük yönetimi sorunlarımıza hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalışır.

70%

Üniversitem, öğrencilerle ilgili alınan kararlarda ve uygulamalarda fikirlerimize önem verir.

71%

Birim ve Üniversiteden Memnuniyet

65%

Kayıtlı olduğum bölümden genel olarak memnunum.

71%

Öğrenim gördüğüm Fakülte/ Yüksekokul/ MYO/ Enstitü'den genel olarak memnunum.

64%

Üniversitemizden genel olarak memnunum.

64%

Üniversitemizi öğrenci adaylarına tavsiye ederim.

62%