Öğrenci
Akademik Personel
İdari Personel
Dış Paydaş

Anket Sonuçları

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Program Türüne Göre Öğrenci Sayıları

Ön lisans 1203
Lisans 2418
Yüksek lisans/ Sanatta yeterlilik 61
Doktora 15

Öğrenim Türüne Göre Öğrenci Sayıları

I. Öğretim 3280
II. Öğretim 417

Cinsiyetine Göre Öğrenci Sayıları

Kadın 2192
Erkek 1505

Sınıflarına Göre Öğrenci Sayıları

1. Sınıf 756
2. Sınıf 1456
3. Sınıf 736
4. Sınıf 674
5. Sınıf 75

Birimlerden Memnuniyet

68%

Öğrenci işlerinden

68%

Fakülte/ Yüksekokul/ MYO/ Enstitü sekreterliğinden

70%

Uluslararası ilişkiler biriminden (Erasmus, Farabi vb.)

67%

Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğünden (MAKÜ Kariyer Okulu)

68%

Sürekli eğitim hizmetlerinden (Burdur Gelişim Merkezi)

67%

Kampüs Ortamı ve Sosyal Olanaklar

64%

Birim kütüphane hizmetlerinden

73%

MAKÜ Prof.Dr. İlhan Varank Kütüphanesinden (Merkez kütüphane hizmetlerinden)

82%

Dersliklerin fiziki şartları (sıcaklık, ışık, teknik ekipman vb.) ve kapasitesinden

65%

Bilgisayar laboratuvarlarından

64%

Bilgi işlem hizmetlerinden (Wi-fi vs.)

61%

Kantin hizmetlerinden

62%

Yemekhane hizmetlerinden

70%

Spor tesislerinden

65%

Sosyal alanlardan (kampüs içi sosyal alanlar)

55%

Sanatsal ve kültürel etkinliklerden (müzik dinletisi, tiyatro, sergi vb.)

60%

Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinden

61%

Engelli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik engelsiz kampüs uygulamalarından

67%

Üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinden (muayene, teşhis, tedavi, ilgi vb.).

66%

Yurt hizmetlerinden

61%

Ulaşım olanakları ve ulaşım hizmetlerinden

53%

Genel kullanım alanlarının temizliğinden

64%

Eğitim, Öğretim ve Kariyer

71%

Öğretim üyelerinin/elemanlarının bilgi, beceri ve akademik donanımlarını yeterli buluyorum.

75%

Öğrencisi olduğum birimdeki akademik personel danışmanlık/yönlendirme/mesleki rehberlik hizmetini yeterli buluyorum.

72%

Dersler zamanında başlayıp zamanında bitmektedir.

76%

Aldığım dersler mesleki ve bireysel gelişimim için katkı sağlayacak niteliktedir.

76%

İş dünyasının tanınabilmesi amacıyla Üniversitemiz, öğrencilere çeşitli olanaklar sağlamaktadır (konuşmacı getirme, konferans, teknik gezi, vb.)

65%

Alanımla ilgili sunulan staj imkanlarından memnunum.

63%

Araştırma ve Geliştirme

67%

Merkez kütüphanenin alanımla ilgili kaynak zenginliği (kitap, dergi vb.) yeterlidir.

70%

Kütüphane olanaklarına elektronik ortamda kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

69%

Alanımla ilgili araştırmalarıma yönelik uygulama (proje, topluma hizmet vb.) fırsatları verilmektedir.

65%

Öğretim üyeleri/ elamanları proje geliştirme konusunda bilgilendirmekte ve ihtiyaç duyulduğunda gerekli yardımı yapmaktadır.

71%

Üniversitemizin araştırma geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi sahibiyim.

62%

Üniversitemizin araştırma geliştirme faaliyeti yeterlidir.

63%

Liderlik, Yönetim ve Kalite

69%

Öğrencisi olduğum birimdeki yönetim, sorunlarımıza ve önerilerimize karşı duyarlıdırlar.

70%

Öğrencisi olduğum birimde yönetsel faaliyetlerde fikirlerimiz alınmaktadır.

66%

Öğrencisi olduğum birimdeki yönetim, haklarımızı gözetmektedir.

70%

Üniversitem öğrencilerine önem verir.

71%

Rektörlük yönetimi sorunlarımıza hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalışır.

68%

Üniversitem, öğrencilerle ilgili alınan kararlarda ve uygulamalarda fikirlerimize önem verir.

68%

Toplumsal Katkı

67%

Eğitim gördüğüm birim, nitelikli eleman ihtiyacı (nitelikli mezun) için gereken eğitimlerin gerçekleştirilmesiyle bölgenin kalkınmasına destek olur.

70%

Eğitim gördüğüm birim, öğrencilerin bireysel ve takım olarak Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) gönüllülük çalışmalarına katılım sağlamayı teşvik eder. (Sivil Toplum Kuruluşları: Kâr amacı gütmeyen dernekler, vakıflar, esnaf odaları vb. kuruluşlardır)

67%

Üniversitemiz tarafından yürütülen toplumsal katkı projeleri yeterlidir.

63%

Öğrenim gördüğünüz birim ve üniversitemiz tarafından ne tür toplumsal katkı projelerinin yürütülmesini beklersiniz? En önemli olduğunu düşündüğünüz 3 önerinizi yazınız.

27%

Rektörlük yönetimi sorunlarımıza hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalışır.

68%

Üniversitem, öğrencilerle ilgili alınan kararlarda ve uygulamalarda fikirlerimize önem verir.

68%

Birim ve Üniversiteden Memnuniyet

63%

Kayıtlı olduğum bölümden genel olarak memnunum.

69%

Öğrenim gördüğüm Fakülte/ Yüksekokul/ MYO/ Enstitü'den genel olarak memnunum.

63%

Üniversitemizden genel olarak memnunum.

61%

Üniversitemizi öğrenci adaylarına tavsiye ederim.

59%