Değerlerimiz & Odaklarımız

Temel Değerler
 • İnsan Hak ve Özgürlüklerine Saygı
 • Akademik Özgürlük
 • Yönetişim
 • Sürekli Gelişim
 • Yenilikçilik
 • Liyakat
 • Sosyal Sorumluluk
 • İstişare
Temel Olanaklar
 • Uygulama Ağırlıklı Eğitim
 • Dijital Dönüşüm
 • Yerel ve Bölgesel Kalkınma Odaklı
 • Araştırma Geliştirme
 • Toplumsal Katkı