Misyon-Vizyon

Misyon

Çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatılmış, uygulamalı eğitim ile meslek edinmiş, girişimci ve sosyal becerileri yüksek bireyler yetiştirmek, Bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik çözümler sunmak, Paydaş iş birlikleri ile bölgenin kalkınmasını amaçlayan projeler üretmek.

Vizyon

Araştırma geliştirme ve akademik kapasitesi sayesinde üretilen bilgiyi; paydaş işbirlikleri ile yerel kalkınma projelerine dönüştüren, yetiştirdiği araştırmacı ve insan kaynağı ile bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak.